Author Topic: Hilfe bei Übersetzung gesucht / Need Help for Translations  (Read 642 times)

Offline sternchen8875

  • Posts: 216
Hilfe bei Übersetzung gesucht / Need Help for Translations
« on: February 19, 2023, 12:29:21 PM »
Hallo Gemeinde,

ich suche Hilfe bei der Übersetzung der Sprachdateien für das Modul "Accordion" (Neufassung der Version von Nibz) - idealerweise Muttersprachler für EN und NL
Es geht um jeweils ~60 Definitionen pro genannter Sprache, nach Möglichkeit kurzfristig
Meine Alternative wäre Deepl oder Google Translate

english via Google
Hello community,

I'm looking for help translating the language files for the "Accordion" module (rewrite version of Nibz) - ideally native speakers for EN and NL
It's about ~60 definitions per language mentioned, if possible at short notice
My alternative would be Deepl or Google Translate

Nederlands via Google
Hallo gemeenschap,

Ik zoek hulp bij het vertalen van de taalbestanden voor de module "Accordion" (herschrijfversie van Nibz) - bij voorkeur moedertaalsprekers voor EN en NL
Het gaat om ongeveer 60 definities per genoemde taal, indien mogelijk op korte termijn
Mijn alternatief zou Deepl of Google Translate zijn

Kontakt via PN