WebsiteBaker Community Forum

WebsiteBaker Support (2.11.x) => General Help & Support => dutch Help en ondersteuning (dutch) => Topic started by: henri on November 21, 2018, 04:41:53 PM

Title: Code in .htaccess voor website beveiligen met een SSL certificaat
Post by: henri on November 21, 2018, 04:41:53 PM
Graag wil ik jullie vragen wat voor code ik in het .htaccess bestand moet plaatsen zodat WB 2.11 juist blijft werken als dit gaat via https.
Ook wil ik vragen of ik nog meerdere bestanden in WebsiteBaker moet aanpassen voor het SSL certificaat.
Ik heb hiervoor ook in het Duitse forum gekeken maar ik kan daar geen wijs uit.

Mijn huidige code in .htaccess is:

## rewrite host to include www
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.               [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([^.]+\.[a-z]{2,6})$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$       http://www.%1/$1      [R=301,L]
Title: Re: Code in .htaccess voor website beveiligen met een SSL certificaat
Post by: Ruud on November 21, 2018, 04:52:40 PM
Dit is de (complete) .htaccess die ik momenteel altijd gebruik:
Ook de regels voor shortUrl staan erin, iets verbeterd voor WB2.10 en nieuwer..

Code: [Select]
RewriteEngine On

RewriteBase /

## Set an errordocument that will be shown if one of the reserved folders are used.
ErrorDocument 404 '<h1>Page not found</h1>'

## make google_sitemap.php available as sitemap.xml
RewriteRule ^sitemap.xml$ /google_sitemap.php [L]

## rewrite to force https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

## rewrite to include www
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule .* https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

## If old url's are called directly - redirect to short url version
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/pages/intro.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} /pages
RewriteRule ^pages/(.*).php$ /$1/ [R=301,L]

## Send the request to the short.php for processing
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(pages|admin|framework|include|languages|media|modules|account|search|temp|templates|var)/.*$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^([\/\sa-zA-Z0-9._-]+)$ short.php?_wb=$1 [QSA,L]
Title: Re: Code in .htaccess voor website beveiligen met een SSL certificaat
Post by: evaki on November 21, 2018, 04:58:29 PM
config.php:
define('WB_URL', 'httpS://domain.tld'); // no trailing slash or backslash!!


Insert in the Template:

if(empty($_SERVER['HTTPS']) || $_SERVER['HTTPS'] == "off"){
    $redirect = 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'];
    header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');
    header('Location: ' . $redirect);
    exit();
}

Reg./MfG. Evaki
p.s. German: "Das ist doppelt gemoppelt"
Title: Re: Code in .htaccess voor website beveiligen met een SSL certificaat
Post by: henri on November 21, 2018, 05:16:45 PM
Ruud en Evaki

Bedankt voor de goede en snelle hulp.